Torba Villa Privacy Statement, mei 2018

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we informatie geven over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we t.b.v. de diensten van Torba Villa verzamelen.

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening persoonlijk en betrouwbaar is. In dat kader vinden wij het van belang dat je weet welke persoonsgegevens Torba Villa verzamelt en voor welke doeleinden we deze gebruiken.

Torba Villa verzamelt, gebruikt en verwijdert je persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving

 

Torba Villa verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. het uitvoeren van bestellingen en/of overeengekomen opdrachten;
  2. het toesturen van informatie, aanbiedingen, nieuwtjes en acties via e-mail of post;
  3. ter ondersteuning van communicatie en campagnes via social media;
  4. afhandelen van klachten en verzoeken om informatie.

 

  1. Uitvoeren van bestellingen en/of opdrachten

Torba Villa legt persoonsgegevens vast bij het aanvragen of bestellen van producten of diensten door klanten. Het gaat hierbij om voorletter(s), achternaam, aanhef, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Je persoonsgegevens worden door Torba Villa opgeslagen ten behoeve van de overeengekomen opdracht gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

  1. Het toesturen van informatie, aanbiedingen, nieuwtjes en acties

Als je daarvoor toestemming hebt gegeven, kan je (e-mail)adres worden gebruikt voor het toesturen van nieuwsbrieven met actuele aanbiedingen, specifieke acties en informatie over bijvoorbeeld (nieuwe) producten en diensten. De toestemming voor het toesturen van e-mail nieuwsbrieven kun je altijd intrekken door een e-mail of brief naar ons te sturen.

 

  1. Ter ondersteuning van online marketingcommunicatie via social media

Torba Villa plaatst berichten op social media kanalen ten behoeve van marketingcommunicatie. Wanneer je met ons communiceert via onze social mediapagina’s (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst of ons volgt door op de “Like” knop te klikken) kan het zijn dat wij persoonsgegevens over je kunnen zien. Dit Privacy Statement geldt voor de persoonsgegevens die Torba Villa verwerkt.

Als je ervoor kiest de Torba Villa website of onze berichten van social media te delen via social media, dan kunnen jouw persoonsgegevens (zoals je naam en het feit dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke social mediapagina’s. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden en privacy beleid van de betreffende social media websites van toepassing.

  1. Afhandelen van klachten en verzoeken om informatie

Als je contact opneemt met Torba Villa omdat je vragen of klachten hebt over de dienstverlening van Torba Villa, zullen wij jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht opslaan. Als wij het voor het beantwoorden van de vraag of afhandeling van de klacht nodig vinden, kan Torba Villa je vragen om meer persoonsgegevens. De verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van de vraag of klacht.

 

Welke derden hebben toegang tot je gegevens?

Torba Villa schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Persoonsgegevens worden alleen aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij om de betreffende diensten uit te voeren.

Uitsluitend als Torba Villa hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens alleen aan andere dan bovengenoemde partijen verstrekken als je ons hier toestemming voor geeft

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Torba Villa hecht veel waarde aan een goede beveiliging van persoonsgegevens. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Links naar andere websites

Op de website van Torba Villa vind je links naar andere websites. Torba Villa is niet verantwoordelijk voor de manier waarop andere partijen omgaan met je persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betreffende website.